ubezpieczenie

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia komunikacyjne

Największy segment ubezpieczeń majątkowych

W skład ubezpieczeń komunikacyjnych wchodzą:

 • ubezpieczenie OC,
 • ubezpieczenie AC (autocasco),
 • ubezpieczenie assistance,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenia szyb, opon.

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym chroniącym posiadcza pojazdu przed szkodami, które powstały podczas i w związku z:

 • ruchem pojazdu,
 • wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego,
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu, 
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu.

Zakres i sumy ubezpieczenia regulowane są ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, dlatego to ubezpieczenie nie posiada OWU. Każdy pojazd mechaniczny od chwili pierwszej rejestracji w RP do chwili jego wyrejestrowana podlega obowiązkowi ubezpieczenia, nawet wtedy gdy pojazd nie jest eksploatowany. Należy pmiętać, że ubezpieczenie OC powinno zostać zawarte najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

Ubezpieczenie OC wznawia się automatycznie, jeśli nie zostanie wypowiedziane. Wypowiedzenie można złożyć najpóźniej 1 dzień przed zakończeniem okresu ochorny. 

W związku  tym, że jest to ubezpieczenie obowiązkowe i jednocześnie bardzo elastyczne cenowo, warto zawsze przed końcem polisy porównać oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych. 

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które chroni właściciela pojazdu przed jego uszkodzeniem lub utratą. Jeśli obawiamy się, że nasze auto zostanie uszkodzone w wyniku zdarzeń losowych tj. upadek drzewa na auto, uszkodzenie karoserii przez grad, wandalizm czy kradzież, warto zaopatrzeć się w dobrą polisę AC. Przy wyborze tego ubezpieczenia lepiej zwrócić uwagę na zakres, nie tylko na cenę. Dobre AC to przede wszystkim trzy główne parametry:

 • brak udziału własnego w szkodzie,
 • brak potrąceń za amortyzację części,
 • likwidacja szkody w autoryzowanym serwisie.

Ubezpieczenie AC można zawrzeć w dwóch wariantach:

 • wariant kosztorysowy – tańszy, polecany właścicielom starszych aut – polega na przelaniu pieniędzy na konto ubezpieczonego i naprawieniu szkody we własnym zakresie,
 • wariant serwisowy – droższy, polecamy właścicielom nowszych aut– polega na bezgotówkowym zlikwidowaniu szkody w warsztacie, który potem sam rozlicza się z ubezpieczycielem.

AC w wariancie serwisowym można dodatkowo rozszerzyć o dodatkowe opcje, często wymagane przez banki i leasingi:

 • Stała suma ubezpieczenia – utrzymanie przez rok wartości pojazdu z chwili zawarcia umowy ubezpieczenia.
 • Nieredukcyjna suma ubezpieczenia – niepomniejszanie sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.

Obecnie na rynku coraz bardziej popularne staje się tzw. mini AC, które chroni właściciela pojazdu od całkowitej utraty pojazdu (np. w wyniku kradzieży) oraz w niektórych TU także od szkód częściowych z udziałem zwierząt leśnych. 

Ubezpieczenie assistance jest standardowym dodatkiem do ubezpieczenia OC/AC i polega na pomocy kierowcy w przypadku unieruchomienia pojazdu. Większość Towarzystw dodaje assistance do samego OC, ale w bardzo wąskim zakresie (zazwyczaj tylko holowanie po wypadku). Warto więc zastanowić się, zwłaszcza jeśli dużo podróżujemy, nad wykupieniem szerszego zakresu (pomoc nie tylko po wypadku, ale także awarii i kradzieży), który obejmuje takie usługi jak:

 • dowóz paliwa w przypadku jego braku,
 • odholowanie pokazdu do domu lub warsztatu
 • pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego po wypadku czy awarii,
 • próbę uruchomienia pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • usługi informacyjne podczas awarii na trasie (np. informacje o najbliższych warsztatach)
 • dostarczenie części zamiennych,
 • zakwaterowanie w hotelu.

Trzeba pamiętać, że poszczególne warianty assistance w ofertach ubezpieczycieli bardzo się różnią. Trzeba więc dokładnie zapoznać się z warukami, jakie kupujemy.

Ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub utracie zdrowia przez osoby ubezpieczone. NNW może być dodatkiem nie tylko do ubezpieczeń komunikacyjnych, ale także np. do ubezpieczeń majątkowych. W przypadku NNW komunikacyjnego wypłata odszkodowania następuje w przypadku śmierci, inwalidztwa lub uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku drogowego.

Ubezpieczenie szyb -  polecane przy zakupie AC, ponieważ wypłacone odszkodowanie w wyniku stłuczenia szyb samochodowych odbywa się bez zgłaszania szkody, a tym samym bez utraty zniżek w autocasco. 

Ubezpieczenie opon - jest to rozszerzenie ubezpieczenia assistance, które zapewnia pomoc (np. wymiana koła na miejscu czy holowanie) w razie uszkodzenia opon (np. przebicie).

rejestracja

Rejestracja pojazdów