ubezpieczenie

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia majątkowe

Dobrowolne, elastyczne, tanie i ... potrzebne - warto mieć!

Posiadanie własnego domu lub mieszkania, to często jeden z ważniejszych celów naszego życia. Pracujemy na swoje cztery kąty i nigdy nie myślimy, że może nam się przytrafić coś złego - pożar, huragan, zalanie, wybuch, ale jednak takie zdarzenia występują, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy klimat szaleje i niestety mogą przytrafić się także nam. Warto więc pomyśleć o ochronie swojego majątku. 

Dzięki ubezpieczeniu możemy odzyskać dach nad głową, jeśli np. w wyniku wybuchu gazu czy pożaru, nasze mieszkanie nie będzie nadawało się do zamieszkania, ale także w przypadku mniejszych szkód - np. zalanie przez sąsiada z góry, będziemy mogli nasze mieszkanie wyremontować. 

Oferta Towarzystw Ubezpieczeniowych jest bardzo szeroka i niezwykle elastyczna - zakres i sumy ubezpieczenia możemy dopasować do naszych potrzeb. 

Dobra polisa majątkowa powinna obejmować ubezpieczenie:

 • murów, czyli elementów konstrukcji nieruchomości, np. fundamentów, ścian, dachu,
 • elementów stałych, czyli elementów wykończenia zamontowanych na stałe w sposób uniemożliwiający ich odłączenie od budynku/lokalu bez użycia narzędzi i bez spowodowania ich uszkodzenia lub uszkodzenia lokalu/budynku, tj. okna, drzwi, szyby, okładziny podłóg, schodów, powłoki malarskie, wszelkie instalacje zamontowane wewnątrz i urządzenia stanowiące osprzęt do instalacji np. piece, wkłady kominkowe, ale także meble w stałej zabudowie,
 • elementów zewnętrznych, np. ogrodzenia, 
 • ruchomości domowych, m.in. mebli, odzieży, sprzętu agd, rtv, rowerów czy sprzętu sportowego.

Co możemy ubezpieczyć? Przede wszystkim:

 • dom (jednorodzinny i wielorodzinny),
 • mieszkanie,
 • dom w budowie, 
 • dom letniskowy (obiekt zamieszkiwany czasowo z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, wypoczynkowe; różne definicje w Towarzystwach; dużo wyłączeń),
 • garaż,
 • budowle tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba, wiaty (można ubezpieczyć tylko łącznie z nieruchomością),
 • nagrobki (ochrona przed skutkami działania sił przyrody i żywiołów oraz w zakresie ryzyka dewastacji).

Od czego możemy ubezpieczyć nasz majątek?

Przede wszystkim w podstawowym wariancie (tzw. wariant od ryzyk nazwanych) od zdarzeń losowych tj. pożar, piorun, huragan, dym, sadza, grad, śnieg, powódź, zalanie, uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego, ale także od dewastacji, przepięcia, akcji ratowniczej.

Ale obecnie popularne są ubezpieczenia w wariancie all risk, czyli od wszystkich ryzyk, które nie są wyłączone w ogólnych warunkach (tzw. OWU), co oznacza, że poza podstawowymi zdarzeniami losowymi, jesteśmy ubezpieczeni od zdarzeń nietypowych, np. zniszczenie wełny mineralnej w dachu przez kuny lub elewacji przez zwierzęta leśne. Niektóre Towarzystwa odpowiadają także za szkody powstałe w wyniku tzw. rażącego niedbalstwa, czyli np. pożar w wyniku pozostawienia włączonego żelazka. Są również dostępne oferty, gdzie można ubezpieczyć szklane przedmioty od przypadkowego stłuczenia (warto, jeśli mamy np. szklany blat w kuchni czy szklaną płytę indukcyjną, gdzie łatwo o upuszczenia chociażby garnka). W przypadku ubezpieczenia w wariancie all risk zawsze trzeba zapoznać się z ograniczeniami ochrony, które są zapisane w OWU. 

Możemy naszą nieruchomość i ruchomości ubezpieczyć także od kradzieży z włamaniem i kradzieży zwykłej. Tutaj przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, jakie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są wymagane przez Towarzystwo. Jeśli nie posiadamy choćby tych minimalnych, które zawsze są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (dodatkowe tj. posiadanie drzwi antywłamaniowych z atestem czy rolet antywłamaniowych obniżają składkę), nie warto rozszerzać ochrony o kradzież, ponieważ w przypadku zaistnienia szkody Towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania w związku z niespełnieniem wymagań.

Ubezpieczenie domu w budowie zapewnia ochronę mienia podczas prowadzenia prac budowlanych, tj. budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa. Warto zwrócić uwagę, że Towarzystwa różnie interpretują moment zakończenia budowy. Niektóre z nich pozwalają na ubezpieczenie domu w budowie łącznie z materiałami budowlanymi na terenie posesji. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem w przypadku domu w budowie dotyczy głównie elementów stałych i jest możliwe dopiero po osiągnięciu stanu surowego zamkniętego. Aby ubezpieczyć ruchomości w domu w budowie, muszą być wykonane przynajmniej odbiory częściowe (odbiór instalacji elektrycznej, kominowej i gazowej).

Ubezpieczenie nagrobka chroni przed szkodami, które powstały w wyniku działania warunków atmosferycznych np. naporu śniegu, wiatru czy upadku drzew, ale także przed wandalizmem i uderzeniem pojazdu. Czy takie ubezpieczenie jest nam rzeczywiście potrzebne? Wszystko zależy od tego gdzie znajduje się nagrobek, czy na danym cmentarzu dochodzi do aktów wandalizmu, czy nagrobek ma dla nas wartość sentymentalną albo jest małym dziełem sztuki. 

Ubezpieczenie majątku możemy rozszerzyć o szereg dodatkowych umów:

 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie ochrony prawnej,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • ubezpieczenie szklanych przedmiotów od stłuczenia,
 • ubezpieczenie assistance domowy.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to jedno z najbardziej przydatnych dodatków do polisy majątkowej, można je zakupić również oddzielnie, ale w pakiecie (z polisą mieszkaniową czy turystyczną) koszty są dużo niższe. Ubezpieczenie zapewnia ochronę w sytuacjach, gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia, jesteśmy, w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 415 - "Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia") zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego. Polisa OC w życiu prywatnym chroni nie tylko nas, ale także nasze dzieci, pomoc domową czy opiekunkę do dziecka.

Kiedy więc przyda się takie ubezpieczenie?

 • Jeśli ktoś zaleje Twoje mieszkanie – spokojnie, ubezpieczyłeś je, ale co jeśli to Twoja pralka się zepsuje i zalejesz mieszkanie sąsiada?
 • Jechałeś na rowerze i wjechałeś w innego rowerzystę, który nie dość, że ma zepsuty rower, to jeszcze złamaną rękę?
 • Twoje dziecko podczas zabawy wybiło szybę w domu sąsiada?
 • Nie zauważyłeś jak ślisko zrobiło się na chodniku przed Twoją posesją, a sąsiadka akurat wtedy wracała z zakupami do domu, poślizgnęła się i złamała nogę?
 • Twój pies nagle wybiegł na ulicę i spowodował stłuczkę dwóch zmuszonych do nagłego hamowania samochodów?
 • Robiłaś zakupy w drogerii, a Twoje dziecko w tym czasie testowało drogie perfumy i potłukło flakoniki?
 • Wynajęty przez Ciebie ogrodnik przeciął kable i uszkodził oświetlenie na działce sąsiadów?

Wyobraź sobie, jakie koszty z własnej kieszeni musiałbyś ponieść w przytoczonych przykładach. Posiadając polisę OC w życiu prywatnym to Towarzystwo pokryje koszty naprawy wyrządzonych szkód - i tych na osobie, i na mieniu.

Ubezpieczenie ochrony prawnej chroni przed ryzykiem prowadzenia sporów prawnych i ponoszeniem kosztów prowadzenia sporów cywilnych w sądach a także kosztów obrony przed sądem w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenie. Ubezpieczenia pokrywa:

 • koszty uzyskania porady prawnej lub kompleksowej pomocy prawnej, opini biegłych lub rzeczoznawców,
 • koszty uzyskania wzorów pism i tekstów aktów prawnych,
 • pozostałe koszty i opłaty sądowe.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) może być także dodatkiem do polisy majątkowej. Zapewnia wówczas wypłatę odszkodowania ubezpieczonemu i jego bliskim na wypadek utraty zdrowia lub życia na skutek nieszczęśliwego wypadku powstałego podczas prowadzenia czynności życia codziennego, pracy czy podróży. Ubezpieczenie pomaga sfinansować koszty leczenia i może zrekompensować utratę zdrowia. Ubezpieczeniem można objąć domowników niezależnie od ich stanu zdrowia czy wieku, a dodatkowo ubezpieczenie to działa na całym świecie.

Ubezpieczenie szklanych przedmiotów od stłuczenia to dodatkowe rozszerzenie ochrony dla przedmiotów szklanych (elementów stałych i ruchomości), które chroni przed przypadkowym stłuczeniem lub pęknięciem. Jeśli okna ulegną stłuczeniu w wyniku zdarzenia losowego, tj. pożar, huragan, dewastacji, kradzieży czy akcji ratowniczej, to wypłata odszkodowania nastąpi z polisy majątkowej, która obejmuje wymienione zdarzenia. Jeśli natomiast przez nieuwagę upuścimy garnek na szklaną płytę kuchenną a ta ulegnie pęknięciu lub stłuczeniu, to odszkodowanie otrzymamy tylko wtedy, kiedy roszerzyliśmy ochronę przedmiotów szklanych od przypadkowego stłuczenia i pęknięcia. 

Ubezpieczenie assistance domowy chroni zarówno dom jednorodzinny jak i mieszkanie wraz z mieniem, a także wszystkich zamieszkujących w nim domowników. Ubezpieczenie to zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance w wybranym zakresie. Gwarantuje szybką i kompleksową pomoc potrzebną od razu po zaistnieniu szkody. Zakres usług assistance oferowany przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe jest bardzo szeroki, np.:

 • interwencja specjalisty (m.in. hydraulik, ślusarz czy elektryk)- koszty dojazdu i robocizny,
 • naprawa sprzętu AGD czy RTV,
 • pobyt w hotelu lub mieszkaniu zastępczym po zaistnieniu szkody,
 • pomoc medyczna po nieszczęśliwym wypadku,
 • transport i przechowywanie rzeczy, które ocalały po szkodzie,
 • deratyzacja, dezynsekcja, usunięcie gniazd os lub szerszeni,
 • pomoc psychologa, 
 • opieka nad dziećmi,
 • opieka nad zwierzętami.

 

rejestracja

Rejestracja pojazdów