ubezpieczenie

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia rolne

Po co rolnikowi ubezpieczenie?

Ubezpieczenia rolne dzielimy na ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Zakres ubezpieczeń obowiązkowych w tym przypadku jest regulowany Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Do ubezpieczeń rolnych obowiązkowych zaliczamy:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) rolnika,
  • ubezpieczenie budynków,
  • ubezpieczenie dotowanych upraw.

 

Każdy rolnik musi wykupić polisę OC, która daje ochronę w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Drugim ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa. Zakres tego ubezpieczenia reguluje wspomniana Ustawa i jest on bardzo mocno okrojony, tzn. katalog zdarzeń losowych obejmuje m.in. pożar, powódź, podtopienia, ulewy, śnieżyce czy uderzenie pioruna. Obowiązkowa polisa nie pokryje jednak strat, które są wynikiem zalania, dewastacji, przepięcia, działania dymu, a także nie pokryje bez ograniczeń strat spowodowanych uderzeniem pojazdu upadkiem drzewa czy naporem śniegu. Ubezpieczenie w zakresie obowiązkowym nie chroni także mienia wewnątrz budynków, maszyn rolniczych, urządzeń czy zwierząt. Zniszczenie maszyny, która jest niezbędna w codziennej pracy może znacznie (o ile nie w ogóle) utrudnić funkcjonowanie gospodarstwa i przysporzyć ogromnych kłopotów finansowych. Ubezpieczenie w części obowiązkowej nie obejmuje także szkód w budynkach poniżej 20m2. Warto więc dopłacić do składki i rozszerzyć ochronę o zakres dobrowolny.

Ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe tylko wtedy, kiedy uprawy są dotowane z budżetu UE. Dodatkowo na podstawie Ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich stosowane są dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemini, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych dla produkcji roślinnych, czyli upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych.

Najrzadziej spotykanym ubezpieczeniem rolnym jest dobrowolne ubezpieczenie inwentarza żywego. Zazwyczaj ubezpiecza się zwierzęta od padnięcia oraz uboju z konieczności.

 

rejestracja

Rejestracja pojazdów