ubezpieczenie

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia medyczne

Dla pracowników służby zdrowia

 

Ubezpieczenia medyczne obejmują ubezpieczenie majątku placówek zdrowotnych (szpitali, przychodni) od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników medycznych. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników medycznych mamy do czynienia z ubezpieczeniami:

  • obowiązkowymi,
  • dobrowolnymi,
  • z tytułu zdarzeń medycznych.

 

 

Ubezpieczenie OC w zakresie obowiązkowym chroni przed skutkami błędów medycznych, a więc dotyczy działalności osób wykonujących zawód medyczny i odnosi się do uchybień oraznaruszeń zasad popełnionych przez te osoby w procesie leczenia. Obowiązkowe OC muszą posiadać:

  • szpitale i przychodnie,
  • lekarze i pielęgniarki prowadzące działalność gospodarczą*,
  • sklepy medyczne, apteki, zakłądy perukarskie i optycy,
  • masażyści, ratownicy i fizjoterapeuci prowadzący działalność gospodarczą*.

* Pracownicy etatowi nie prowadzący działalności gospodarczej muszą być ubezpieczeni w OC pracodawcy (np. OC przychodni).

Zakres ubezpieczenia OC można rozszerzyć o ubezpieczenie dobrowolne, które chroni od błędów medycznych dokonywanych poza pracą, ale także np. od zniszczenia odzieży pacjenta. Ubezpieczenie dobrowolne może być wykupione przez:

  • szpitale i przychodnie,
  • lekarzy i pielęgniarki (zarówno pracowników zatrudnionych na etacie w jednostce medycznej, jak i prowadzących działalność gospodarczą),
  • masażystów, ratowników i fizjoterapeutów (zarówno pracowników zatrudnionych na etacie w jednostce medycznej, jak i prowadzących działalność gospodarczą).

Dodatkowo szpital bądź przychodnia mogą ubezpieczyć się od zdarzeń medycznych, tj. zakażenie pacjenta. Zdarzenie medyczny jest to niepożądane następstwo przeprowadzonego zabiegu. Pojęcie to nie odnosi bezpośrednio od błędu ludzkiego, ale koncentruje się na uchybieniach w procesie organizacji leczenia.

 

rejestracja

Rejestracja pojazdów