ubezpieczenie

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia turystyczne

Niezbędne na urlopie

Ubezpieczenia turystyczne zapewniają ochronę na czas podróży. Oferta Towarzystw jest wszechstronna, jednocześnie są to ubezpieczenia względnie tanie, dlatego przed każdym wyjazdem (zwłaszcza zagranicę) warto zakupić polisę turystyczną dla nas i naszych bliskich.

W swoim podstawowym zakresie ubezpieczenie turystyczne ma pokryć koszty leczenia nagłych zachorowań, następstw chorób przewlekłych oraz nieszczęśliwych wypadków, które mogą wydarzyć się w czasie podróży. Wyobraźmy sobie, że wyjeżdżamy na wymarzony zimowy urlop w austriackie Alpy. Pech sprawia, że po dwóch dniach szusowania na stoku lądujemy w szpitalu ze złamaną nogą. O ile w Polsce mamy ubezpieczenie i NFZ w takiej sytuacji pokryłby koszty leczenia, o tyle zagranicą fundusz nie pokryje kosztów hospitalizacji, które zwykle są bardzo wysokie.

Podstawowe ubezpieczenie kosztów leczenia możemy rozszerzyć o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w którym ochroną są objęte śmierć ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku oraz stały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Dodatkowo Towarzystwa oferują ubezpieczenie bagażu, dzięki czemu w przypadku m.in. utraty bagażu wskutek kradzieży z włamaniem czy rabunku, uszkodzenia lub zniszczenia bagażu wskutek zdarzenia losowego lub nieszczęśliwego wypadku, otrzymujemy odszkodowanie. Ochroną są objęte praktycznie wszystkie przedmioty przedmioty osobistego użytku, a także sprzęt sportowy (tutaj możemy ubezpieczyć także drony, które użytkujemy w celach rekreacyjnych).

Jeśli mamy obawy, że organizator w ostatniej chwili odwoła naszą wycieczkę, a ponieśliśmy już np. koszty rezerwacji noclegu czy biletu podróżnego, to możemy zakupić ubezpieczenie kosztów odwołania podróży, które pokryje poniesione przez nas straty finansowe. Trzeba tylko pamiętać, że takiej polisy nie możemy zawrzeć jak standardowej polisy turystycznej - tuż przed wyjazdem, a co najmniej na kilka dni przed (w zależności od Towarzystwa - ok. 7 dni wcześniej). Ubezpieczenie to można zawrzeć także oddzielnie, nie tylko jako rozszerzenie polisy turystycznej.

Oferta Towarzystw pozwala również na zakup do polisy turystycznej ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, które podczas przebywania zagranicą chroni nas przed skutkami finansowymi w przypadku uszkodzenia mienia osób trzecich lub spowodowania szkody na osobie.

Standardowa polisa podróżna chroni nas przed skutkami niepożądanych zdarzeń zagranicą. Istnieją jednak sytuacje, które zwiększają ryzyko wystąpienia takiego zdarzenia i są to przede wszystkim:

  • praca - kiedy wyjeżdżamy do pracy, zwłaszcza fizycznej,
  • sport - kiedy wyjeżdżamy docelowo uprawiać określoną aktywność fizyczną, np. kitesurfing, snowboard czy jazda na nartach,
  • choroba - kiedy przewlekle chorujemy,
  • terroryzm - rozszerzenie na wypadek biernego udziału w aktach terroru, zwłaszcza w przypadku gdy wyjeżdżamy do krajów o zwiększonym ryzyku terrorystycznym,
  • wyjazd do USA, Kanady i Chin - rozszerzenie ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia w tych krajach.

Pamiętajmy - polisa turystyczna przy kosztach całej podróży to z reguły niewielki koszt, a straty finansowe jakie możemy ponieść w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia losowego mogą być dla nas bardzo dotkliwe. Warto o takiej polisie pamiętać przy każdym wyjeździe. 

 

 

rejestracja

Rejestracja pojazdów