ubezpieczenie

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia życiowe

Zabezpieczenie finansowe dla nas i naszych bliskich

Ubezpieczenia na życie mają zapewnić poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Dodatkowo można gromadzić kapitał na emeryturę oraz inwestować środki w zabezpieczenie przyszłości. 

Najistotniejszy podział ubezpieczeń na życie wygląda następująco:

  • ubezpieczenia indywidualne - dostępne dla osób indywidualnych,
  • ubezpieczenia grupowe - grupy zamknięte (do takiej grupy mogą przystąpić tylko ściśle określone osoby, np. pracownicy danej firmy),
  • ubezpieczenia grupowe - grupy otwarte (do takiej grupy może przystąpić każdy, kto spełnia wymagania wiekowe i zdrowotne).

Ubezpieczenie na życie ma służyć jako zabezpieczenie:

  • strat finansowych naszej rodziny, gdyby nas zabrakło lub gdybyśmy ulegli wypadkowi,
  • spłaty kredytu,
  • emerytury,
  • dziecka gwarantując mu określone środki, gdy osiągnie ono wskazany w umowie wiek,

Obecnie na rynku są oferowane także ubezpieczenia z funduszem kapitałowym, w których występuje część ochronna i oszczędnościowa. Składka dzielona jest na dwie części - jedna z przeznaczeniem na ochronę a druga z przeznaczeniem na inwestycje - pomnażanie gromadzonego kapitału na przyszłość.

Oferta ubezpieczeń na życie jest bardzo szeroka, możemy bardzo indywidualnie dopasować ochronę do naszych potrzeb i możliwości finansowych. Szczególnie atrakcyjne są ubezpieczenia grupowe dla grup otwartych. 

Przy okazji warto wspomnieć o ubezpieczeniach NNW szkolnych, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych, które chronią przed skutkami finansowymi następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochrona najczęściej dotyczy zdarzeń na całym świecie i działa przez 24h na dobę. Składki są niewielkie, więc warto aby nasze dziecko miało takie ubezpieczenie.

 

rejestracja

Rejestracja pojazdów