UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE:

 • Pamiętaj, że ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów jest ubezpieczeniem obowiązkowym, regulowanym ustawą i musisz je posiadać niezależnie od tego, czy jeździsz autem, czy auto tylko stoi w garażu;
 • Twoja polisa OC zostanie automatycznie wznowiona przez Ubezpieczyciela jeśli nie wypowiesz jej najpóźniej dzień przed końcem ochrony;
 • Zawsze warto sprawdzić czy nie przepłacasz za OC - składki w poszczególnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych mogą się naprawdę znacząco różnić;
 • Przy zakupie polisy AC zwróć uwagę nie tylko na cenę, ale także na zakres ubezpieczenia. Amortyzacja, franszyza, udział własny, stała suma ubezpieczenia, brak redukcji sumy ubezpieczenia – jeśli brzmi strasznie- dopytaj swojego agenta.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE:

 • Najważniejsze – pamiętaj o koniecznych przeglądach, których obowiązek regularnego wykonywania nakłada Prawo Budowlane na właściciela nieruchomości. Jeśli nie dopilnujesz, aby np. kominiarz co rok zrobił przegląd instalacji, a Twój dom spłonie, to Towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania jeżeli wady instalacji były przyczyną pożaru;
 • Pamiętaj – nie da się ubezpieczyć od wszystkiego, a więc nawet najlepsze ubezpieczenie all risk ma wyłączenia, które znajdziesz w OWU;
 • Jeśli boisz się, że zapomnisz wyłączyć żelazko i wywołasz pożar mieszkania czy domu– zapytaj agenta, nie wszystkie Towarzystwa odpowiadają za szkody wynikające z tzw. rażącego niedbalstwa,

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

 • Koszty leczenia zagranicą są naprawdę ogromne, a karta EKUZ obejmuje bardzo podstawą opiekę medyczną, do tego tylko w jednostkach, które mają umowę z naszym NFZ;
 • Karta EKUZ nie zapewni pokrycia kosztów transportu medycznego do kraju jeśli taki będzie konieczny, polisa turystyczna – tak!
 • Jeśli zamierzasz jeździć na nartach i w międzyczasie spożywać ciepłego grzańca – dopytaj agenta o tzw. Klauzulę alkoholową; pamiętaj, że wiele Towarzystw nie wypłaca odszkodowania w przypadku zaistnienia szkody po spożyciu alkoholu;
 • Jeśli nie widzisz potrzeby wykupowania OC w życiu prywatnym do polisy turystycznej, to pomyśl, ile będziesz musiał zapłacić z własnej kiedy np. Twoje dziecko nabroi w hotelu;
 • Nigdy nie zatajaj, że chorujesz przewlekle (chociaż - owszem, choroby przewlekłe podwyższają składkę), bo jeśli choroba nasili się w trakcie wyjazdu, Towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania